Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

Od 18.03.2020 zavírá naše mateřská škola na dobu neurčitou.

Formulář "Ošetřování člena rodiny," zašle sekretariát školy emailem - skola@zshelsinska.cz

Zápis do 1.tříd se uskuteční v době od 27.-30.4.2020.

O způsobu provedení zápisu budete včas informováni. Alena Heršálková, ředitelka školy

Informace k vyhlášení nouzového stavu.pdf

Při zavření školy připravujeme elektronické vzdělávání žáků (zápisky, úkoly, pracovní listy).

Pro žáky bez možnosti internetového připojení bude vše připraveno v papírové podobě.

Průběžně sledujte tento web sekci "domácí vzdělávání" a také aplikaci EduPage.

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola

Mateřská škola