Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

1.stupeň - pokyny ke školní přípravě od 25.5.2020

Mateřská škola se otevírá dne 25.5.2020

Formulář "Ošetřování člena rodiny," zašle sekretariát školy emailem - skola@zshelsinska.cz

Při zavření školy připravujeme elektronické vzdělávání žáků (zápisky, úkoly, pracovní listy).

Pro žáky bez možnosti internetového připojení bude vše připraveno v papírové podobě.

Průběžně sledujte tento web sekci "domácí vzdělávání" a také aplikaci EduPage.

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola

Mateřská škola