úřední deska

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

Informace pro školy JPZ.pdf
Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení
Zkušební schéma

Zápis do 1.tříd 6.-9.4. 2021

Organizace a provoz školy od 1.září 2020:

obecně závazné vyhlášky města Tábora o školských obvodech: