úřední deska

Plakát - Sběr MOBILNÍCH T.
PLAKÁT SBĚR BATERIÍ

Zápis do 1.tříd proběhl 6.-9.4. 2021

obecně závazné vyhlášky města Tábora o školských obvodech: