úřední deska

Aktuální informace k přijímací řízením na SŠ:

Informace pro budoucí 1.třídy:

Plánovaná schůzka rodičů a dětí budoucích 1. tříd se uskuteční podle aktuální epidemiologické situace v druhé polovině června.

DESATERO, jak přežít na (jiho)českých silnicích:

obecně závazné vyhlášky města Tábora o školských obvodech:

další články, odkazy a informace:

  • doučování matematiky v Táboře
  • testy nejen pro studenty
  • rady, tipy, e-lerningové kurzy, testy
  • linka bezpečí pro děti a mládež
  • pro mladé a dospívající
  • výuka cizích jazyků
  • výukový program