úřední deska

Organizace a provoz školy od 1.září 2020:

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

Přijímací zkoušky na SŠ - co se letos mění.pdf
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ - 2020 -21.rtf

obecně závazné vyhlášky města Tábora o školských obvodech: