úřední deska

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

Informace pro školy JPZ.pdf
Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení
Zkušební schéma

Zápis do 1.tříd proběhl 6.-9.4. 2021

Zápis do MŠ proběhl 3.-6.5. 2021

leták zápis 2021_A4.pdf

obecně závazné vyhlášky města Tábora o školských obvodech: