školská rada

K 1.1. 2006 by zřízena školská rada, která vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Kontakt na ŠR:   

tel.: 381 262 391 - sekretariát školy

email: skola@zshelsinska.cz