historie

Historie

Základní škola v Táboře, Helsinská 2732 byla slavnostně otevřena 1. září 1982. Zařadila se do skupiny škol se specializací – rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Každoročně byla na 2. stupni otevřena jedna třída s tímto zaměřením. Absolventi těchto tříd patřili vždy mezi nejlepší žáky naší školy, ale též gymnázií a středních škol.  Tato specializace byla zrušena v roce 2008.

1.1.2005 jsme se sloučili se školou Světlogorská 2771.

Škola se může pochlubit dvěma počítačovými učebnami, z nichž každá je využívána nejen pro výuku, ale i mimoškolní činnosti tj. kroužky výpočetní techniky. Je vybavena odbornými učebnami pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu a hudební výchovy. Díky projektu je každá třída vybavena interaktivní tabulí.

Škola má možnost plně využívat sportovní halu, tělocvičny a přilehlé hřiště, kde pod vedením odborných učitelů a trenérů v hodinách tělesné výchovy i v kroužcích zaměřených na sport plně rozvíjíme pohybovou kultivaci žáků.

Škola je od roku 2000 členem klubu ekologické výchovy. Pořádá řadu akcí, tradicí je celoškolní projekt Den Země zaměřený na akce s ochranou životního prostředí...