pedagogický sbor

Všechny e-mailové adresy jsou ve tvaru: prijmeni@zshelsinska.cz.

Zařazení

Ředitelka školy

Zástupce ředitelky školy

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Protidrogový koordinátor

Poradce pro dyslexii

Koordinátor ICT

Koordinátor EVVO

Školní psycholog

Jméno

PaedDr. Alena Heršálková

Mgr. Hana Hojdarová

Mgr. Irena Křemenová

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Mgr. Sylva Lavičková

Ing. Libor Junek

Mgr. Magda Šimková

Mgr. Adéla Kösslová

Email

hersalkova

hojdarova

kremenova

hankahojdarova

hankahojdarova

lavickova

junek

simkova

psycholog

učitelé 1.stupeň

Jméno

Mgr. Lucie Berková

Mgr. Eva Hartová

Mgr. Jitka Dušáková

Mgr. Ilona Doubková

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Romana Kudláčková

Mgr. Sylva Lavičková

Mgr. Zdeňka Marešová

Mgr. Anna Martínková

Mgr. Vlasta Novotná

Mgr. Hana Večeřová

Mgr. Jitka Vavřinová

Mgr. Jitka Svobodová

Mgr. Alena Švejdová

Mgr. Lucie Taliánová

Email

berkova

hartova

dusakova

doubkova

mkolarova

kudlackova

lavickova

zmaresova

martinkova

novotna

vecerova

vavrinova

svobodova

svejdova

talianova

učitelé 2.stupeň

Jméno

PaedDr. Alena Heršálková

Mgr. Hana Hojdarová

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Mgr. Ivana Hornátová

Mgr. Jitka Charvátová

Mgr. Bohumila Janurová

Ing. Libor Junek

Mgr. Erika Kalová

Mgr. Michaela Kalová

Mgr. Irena Křemenová

Mgr. Pavel Martínek

Mgr. Romana Nováková

Mgr. Monika Panská

Mgr. Matěj Pěknice

Mgr. Vladislav Suda

Mgr. Magda Šimková

Ing. Jana Vaňková

Ing. Irena Vondráková

Email

hersalkova

hojdarova

hankahojdarova

hornatova

charvatova

janurova

junek

kalova

mkalova

kremenova

martinek

novakova

panska

peknice

suda

simkova

vankova

vondrakova

školní družina

Jméno

Vlasta Flanderová

Marie Chramostová

Romana Vacková

Věra Hrušová

Martina Urbanová

Renata Samcová

Email

flanderova

chramostova

vackova

hrusova

urbanova

rsamcova

asistenti

Jméno

Věra Hrušová

Olga Voráčková

Magdalena Bimková

Renata Samcová

Radka Měrtlová

Email

hrusova

vorackova

bimkova

rsamcova

mertlova