pedagogický sbor

Všechny e-mailové adresy jsou ve tvaru: prijmeni@zshelsinska.cz.

Zařazení

Ředitelka školy

Zástupce ředitelky školy

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Protidrogový koordinátor

Poradce pro dyslexii

Koordinátor ICT

Koordinátor EVVO

Školní psycholog

Jméno

PaedDr. Alena Heršálková

Mgr. Hana Hojdarová

Mgr. Erika Kalová

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Mgr. Martina Kolářová

Ing. Libor Junek

Mgr. Magda Šimková

Mgr. Adéla Kösslová

Email

hersalkova

hojdarova

kalova

hankahojdarova

hankahojdarova

mkolarova

junek

simkova

psycholog

učitelé 1.stupeň

Jméno

Mgr. Lucie Berková

Mgr. Eva Hartová

Mgr. Jitka Dušáková

Mgr. Ilona Doubková

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Romana Kudláčková

Mgr. Zdeňka Marešová

Mgr. Vlasta Novotná

Mgr. Hana Večeřová

Mgr. Jitka Vavřinová

Mgr. Jitka Svobodová

Mgr. Alena Švejdová

Mgr. Lucie Taliánová

Email

berkova

hartova

dusakova

doubkova

mkolarova

kudlackova

zmaresova

novotna

vecerova

vavrinova

svobodova

svejdova

talianova

učitelé 2.stupeň

Jméno

Mgr. Lenka Čechová

Mgr. Petra Dončuková

PaedDr. Alena Heršálková

Mgr. Hana Hojdarová

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Mgr. Ivana Hornátová

Mgr. Lucie Jílková

Ing. Libor Junek

Mgr. Erika Kalová

Mgr. Pavel Martínek

PaedDr. Jaroslav Míka

Mgr. Romana Nováková

Mgr. Monika Panská

Mgr. Kristýna Pavlíčková

Mgr. Matěj Pěknice

Mgr. Vladislav Suda

Mgr. Josef Straka

Mgr. Magda Šimková

Zuzana Valešková

Josef Vaníček

Ing. Irena Vondráková

Email

cechova

doncukova

hersalkova

hojdarova

hankahojdarova

hornatova

jilkova

junek

kalova

martinek

mika

novakova

panska

pavlickova

peknice

suda

straka

simkova

valeskova

vanicek

vondrakova

školní družina

Jméno

Marie Chramostová

Romana Vacková

Martina Urbanová

Renata Samcová

Mgr. Kristýna Pavlíčková

Magdalena Bimková

Email

chramostova

vackova

urbanova

rsamcova

pavlickova

bimkova

asistenti

Jméno

Olga Voráčková

Magdalena Bimková

Lucie Jirovská

Irena Hubertová

Aneta Hrstková DiS.

Kristýna Štaidlová

Sabina Kočerová

Petra Hrachovcová

Email

vorackova

bimkova

jirovska

hubertova

hrstkova

staidlova

skocerova

hrachovcova