pedagogický sbor

Všechny e-mailové adresy jsou ve tvaru: prijmeni@zshelsinska.cz. 

Zařazení

Ředitelka školy 

Zástupce ředitelky školy

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Protidrogový koordinátor

Koordinátor ICT 

Koordinátor EVVO

Školní psycholog

Školní speciální pedagog

Jméno

PaedDr. Alena Heršálková

Mgr. Hana Hojdarová

Mgr. Erika Kalová

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Ing. Libor Junek

Mgr. Magda Šimková

Mgr. Adéla Kösslová

Mgr. Václav Vondruš

Email

hersalkova

hojdarova

kalova

hankahojdarova

hankahojdarova

junek

simkova

psycholog

vondrus

učitelé 1.stupeň

Jméno

Mgr. Lucie Berková

Mgr. Eva Hartová

Mgr. Jitka Dušáková

Mgr. Ilona Doubková

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Romana Kudláčková

Mgr. Zdeňka Marešová

Mgr. Vlasta Novotná

Mgr. Kristýna Pavlíčková

Mgr. Hana Večeřová

Mgr. Jitka Vavřinová

Mgr. Jitka Svobodová

Mgr. Alena Švejdová

Mgr. Lucie Taliánová 

Email

berkova

hartova

dusakova

doubkova

mkolarova

kudlackova

zmaresova

novotna

pavlickova

vecerova

vavrinova

svobodova

svejdova

talianova

učitelé 2.stupeň

Jméno

Mgr. Lenka Čechová

Mgr. Petra Dončuková

PaedDr. Alena Heršálková

Mgr. Hana Hojdarová

Mgr. Hana Hojdarová ml.

Mgr. Ivana Hornátová

Mgr. Lucie Jílková

Ing. Libor Junek

Mgr. Erika Kalová

Mgr. Pavel Martínek

PaedDr. Jaroslav Míka

Mgr. Romana Nováková

Mgr. Monika Panská

Mgr. Matěj Pěknice

Renata Samcová

Mgr. Vladislav Suda

Mgr. Josef Straka

Mgr. Magda Šimková

Romana Vacková

Zuzana Valešková

Josef Vaníček

Ing. Irena Vondráková

Olga Voráčková

Email

cechova

doncukova

hersalkova

hojdarova

hankahojdarova

hornatova

jilkova

junek

kalova

martinek

mika

novakova

panska

peknice

samcova

suda

straka

simkova

vackova

valeskova

vanicek

vondrakova

vorackova

školní družina

Jméno

Marie Chramostová

Romana Vacková

Martina Urbanová

Renata Samcová

Magdalena Bimková

Aneta Hrstková DiS.

Email

chramostova

vackova

urbanova

rsamcova

bimkova

hrstkova

asistenti

Jméno

Martina Černá

Aneta Hrstková DiS.

Irena Hubertová

Lucie Jirovská

Sabina Kočerová

Ing. Eva Maříková

Kristýna Štaidlová

Olga Voráčková

Email

cerna

hrstkova

hubertova

jirovska

staidlova

marikova

staidlova

vorackova