jídelna

jídelní lístek:

Ke kontaktování JÍDELNY používejte pokud možno e-mail: jidelna@zshelsinska.cz

Při odhlašování obědů/svačinek uvádějte: jméno a příjmení, třídu a datum odhlášení