jídelna

jídelní lístek:

Ke kontaktování JÍDELNY používejte pokud možno e-mail: jidelna@zshelsinska.cz 

Při odhlašování obědů/svačinek uvádějte: jméno a příjmení, třídu a datum odhlášení

Odhlašování obědů/svačinek lze také provádět přímo v aplikaci EduPage.